Ga verder naar de inhoud

Verzekeringen ondernemingen

U wil als zelfstandige uw onderneming, uw personeel en uzelf als bedrijfsleider, optimaal beschermen. Wij bespreken met u uitgebreid de risico’s en financiële consequenties, en stellen voor u een pakket verzekeringen samen dat daarbij naadloos aansluit en prijsefficiënt is.

Aansprakelijkheid

BA onderneming

Een onderneming kan alle mogelijke preventiemaatregelen nemen om incidenten te vermijden, toch is een ongeluk snel gebeurd. Het gevaar dat…

BA beroep

Zoals een polis BA onderneming vooral van belang is voor beroepen met hoofdzakelijk fysieke activiteiten, zo is de verzekering…

BA organisator

Organiseert uw commerciële onderneming of vereniging een barbecue voor de buurt, een tentoonstelling, een sporttornooi, of een kerstmarkt…

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde van een handelsvennootschap of een vzw bent u aansprakelijk voor de uitvoering van uw…

Vervoerder (CMR)

Zowel internationaal transport over de weg als transport over de weg binnen België is onderworpen aan de CMR-conventie. Deze wetgeving…

Tienjarige aansprakelijkheid

Voor bouwvergunningen met tussenkomst van een architect zijn bepaalde bouwactoren zoals aannemers, grondwerkers, gevelwerkers, etc…

Patrimonium

Omzet

Wanneer u buiten strijd bent door een ongeval of ziekte krijgt niet alleen uw inkomen een zware knauw, ook de omzet van uw zaak loopt fiks…

Brand en bedrijfsschade

Een brandverzekering is een absolute must voor uw bedrijfspand. Of het nu een kantoor, commercieel handelspand of een industriële vestiging…

Machinebreuk

Wanneer u voor uw productie afhankelijk bent van machines hebt u er alle belang bij om ervoor te zorgen dat deze naar behoren blijven…

Rechtsbijstand onderneming

Als zelfstandige is het een kwestie van tijd voor u in een juridisch geschil met bijvoorbeeld een klant of leverancier verwikkeld raakt. De…

Ondernemer

Gewaarborgd inkomen

Wanneer u als zelfstandige door ziekte of ongeval langdurig werkonbekwaam bent betekent dit vaak een financieel debacle, zowel voor uzelf…

Individuele pensioentoezegging & vrij aanvullend pensioen

De IPT is wat men vroeger wel eens de “groepsverzekering voor zelfstandigen” placht te noemen en kan alleen onderschreven worden ten…

Transport

Bedrijfsvoertuigen

Bedrijven beschikken doorgaans over een voertuigenvloot. Dit kan gaan om personenwagens, maar ook om vracht- en bestelwagens. Welke…

Vervoer eigen rekening

Als zelfstandige vakman rijdt u vaak rond met een aanzienlijk kapitaal aan materiaal of koopwaar. Het is dan ook een ramp wanneer u na een…

Personeel

Arbeidsongevallen

Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten zodra hij personeel in dienst…

Collectieve hospitalisatie

Als zelfstandige kan u ervoor kiezen om een individuele of collectieve hospitalisatieverzekering als een bovenwettelijk voordeel aan uw…

Diversen

Alle bouwplaatsrisico's

Als bedrijf werkzaam in de bouw bent u natuurlijk verantwoordelijk voor schade die je tijdens de uitvoering van je contract veroorzaakt,…
Ricardo resende Pqq J340jrow unsplash

Heeft u interesse?

Wij bieden u de beste bescherming aan de meest competitieve prijs