Rechtsbijstand voor zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen

Iedere zelfstandige of onderneming kan een rechtsbijstandverzekering aangaan. Deze verzekering begeleidt de ondernemer in eventuele geschillen.

Als er effectief een juridisch conflict is, zal de rechtsbijstandsverzekeraar proberen beide partijen tot een minnelijke oplossing te laten komen.

Lukt dat niet en heeft het zin om er een zaak van te maken, dan staat de verzekering in voor de juridische kosten (expertises, erelonen, procedurekosten) die daaraan vasthangen.

Het verschil tussen een rechtsbijstandverzekering van een particulier en die van een onderneming zit hem in het maatwerk. De rechtsbijstandsverzekeraar moet een zicht hebben over het risico dat hij loopt en dat kan nogal verschillen van bedrijf tot bedrijf.Sommige activiteiten geven meer aanleiding tot geschillen dan andere. Daarnaast telt ook degrootte van je bedrijf (aantal medewerkers, omzet,…) mee. Tot slot is het ook een kwestie van wat je als bedrijfsleider precies verzekerd wil zien en tot welke bedragen je ingedekt wil zijn.

Voor specifieke beroepen bestaan vaak aparte kant-en-klare formules. Door jarenlange ervaring en gerichte analyse weten wij, samen met onze partners, immers welke bescherming beantwoordt aan de noden van bepaalde activiteiten. Zo bieden de meeste rechtsbijstandverzekeraars formules voor garagehouders, landbouwers, medische beroepen,…

Qualitass helpt u graag de juiste Rechtsbijstand verzekering te kiezen. Dit kan zowel bij de klassieke verzekeraars als bij ons partners gespecialiseerde Rechtsbijstandverzekeraars zoals DAS, LAR, Euromex, Arag, Arces.

Ook in concrete schadedossiers kunnen wij u met raad en daad bijstaan, des te meer omdat één van onze schadebeheerders juriste is en wij dus juiste kennis in huis hebben en de taal van Maatschappijen en tegenpartijen meespreken!

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

Rechtsbijstand binnen een andere polis

De rechtsbijstandsverzekering kan gesloten worden ter aanvulling van andere verzekeringsdekkingen, bijvoorbeeld de autoverzekering of de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderenemingen/Uitbatinge/Beroep.

In dat geval geldt de rechtsbijstandsverzekering alleen voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt. Zo geldt de dekking van de rechtsbijstandsverzekering “auto” alleen voor geschillen in verband met uw voertuig (verkeersongeval, of afhankelijk van hoe ruim de onderschreven waarborgen zijn : contractueel geschil betreffend het voertuig, …).

Rechtsbijstand in een afzonderlijke polis

De rechtsbijstandsverzekering kan ook los van enige andere verzekeringsdekking gesloten worden.

De domeinen die de rechtsbijstandsverzekering dekt, zijn dan ruimer dan wanneer ze samenhangt met een andere verzekeringspolis.

Deze polissen zijn modulair opgebouwd en wij helpen u graag hierin de juiste keuze te maken, dankzij onze kennis en jarenlange ervaring!

De gespecialiseerde Rechtsbijstandverzekeraars ( DAS, Euromex, LAR, Arag, Arces e.a) die deze verzekeringen aanbieden en waar Qualitass mee samen werkt, kunnen doorgaans betere kennis en ervaring voorleggen en zijn ook neutraler in bv. geschillen met uw eigen verzekeraar.

Documenten

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Alle velden zijn verplicht