1. Bomen en bladeren: Maak dakgoten en afvoerpijpen vrij die verstopt kunnen raken door afgevallen blaadjes. Er bestaan in de handel roosters of filters die voorkomen dat de blaadjes in de afvoerleidingen terechtkomen. Inspecteer bomen die over uw huis hangen of in de buurt staan: de herfst- of winterstormen zouden takken kunnen afbreken waardoor uw dak of huis beschadigd kan raken. Takken van coniferen kunnen veel sneeuw opvangen en hierdoor zwaar doorbuigen en breken.
  2. Waterleidingen: Maak de waterleidingen buiten leeg en sluit ze af vóór de eerste vorst, isoleer de leidingen die zich binnen en buiten bevinden.
  3. Mazouttank: Controleer hoeveel stookolie u nog hebt zodat u tijdig een bestelling kunt plaatsen.
  4. Verwarming: Laat uw verwarmingsinstallatie controleren en onderhouden door een erkende vakman. Het onderhoud van een installatie op stookolie is jaarlijks verplicht. Voor installaties op gas is de reglementering per gewest ingedeeld: het onderhoud moet om de 2 jaar gebeuren in Vlaanderen en om de 3 jaar indien u in Brussel of in Wallonië woont.
  5. Radiatoren: Vergeet niet uw radiatoren te (laten) ontluchten.
  6. Schoorsteen: Laat uw schoorsteen vegen. Het onderhoud van de schoorsteen maakt deel uit van het nazicht van de verwarmingsinstallatie. Ook als u een open haard hebt, is het onderhoud van uw schoosteen nodig. Zo vermijdt u een schoorsteenbrand of een CO-vergiftiging.
  7. CO-vergiftiging: Controleer de toestand van uw rookdetectoren of CO-detectoren (koolstofmonoxide) en kijk na of de batterijen niet vervangen moeten worden.
  8. Verse lucht: Ventileer uw woning regelmatig, ook bij koud weer. Een woning waarin de lucht regelmatig ververst wordt, is beter voor de gezondheid. Het is ook gemakkelijker om een huis te verwarmen waarin de lucht zuiver en minder vochtig is. Tip: open elke dag een venster gedurende enkele minuten om verse lucht binnen te laten.
  9. Elektriciteit: Bevindt uw woning zich in een zone waar de elektriciteit afgeschakeld kan worden?
  10. Toegang tot de woning: Zorg dat u over een kleine voorraad zout beschikt om de toegang tot uw huis (en het voetpad) vrij te maken indien u verrast wordt door de eerste sneeuwval.