De basisdekkingen van de woning verzekering

Een woningverzekering vergoedt klassiek de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, natuurelementen zoals blikseminslag, storm, hagel sneeuwdruk, en ook sedert een aantal jaren zijn de natuurrampen opgenomen in een brandverzekering.

Ook de waarborgen waterschade, glasbreuk, elektriciteitsschade, schade door inbraak, schade door “aanbotsen” van een voertuig of een boom zijn opgenomen in quasi elke brandverzekering.

De woningverzekering kan zowel de schade aan het gebouw alsook aan de inhoud ervan en/of uw huurdersaansprakelijkheid voorzien.

Maar er zijn ook de niet onbelangrijke aanvullende dekkingen van de brandverzekering: zij vergoeden kosten die verbonden zijn met een schadegeval, zoals opzoekingskosten, opruimingskosten, expertisekosten etc.

In het geval van waterschade helpen zij u via gespecialiseerde bedrijven om de oorzaak van de schade op te sporen en zo onnodig breekwerk te vermijden. Wij kennen deze lekdetectie firma’s en helpen u graag de juist keuze te maken en exact hun vergoedbare service te omschrijven!

De opties

Hierdoor kan een woningverzekering zeer sterk worden uitgebreid.

De meest voorkomende extra waarborg is de Diefstalverzekering, maar u kan ook zeer specifieke zaken extra verzekeren zoals onrechtstreeks verliezen.

Ook een specifieke Rechtsbijstand verzekering kan zeer nuttig zijn bv. voor het vergoeden van een door uzelf aangesteld architect tegenexpert bij zware schadedossiers. De ervaring leert ons dat hun advies bij discussies rond heropbouw e.a. een reëel verschil in schadevergoeding kan betekenen.

Daarnaast zijn er ook verschillende verzekeraars die u specifieke waarborgen geven voor:

  • uw tuin : beplantingen, tuinmeubilair etc
  • uw zwembad : rolluik, technische installaties

De woningverzekeraars volgen ook de technische evoluties in en rond uw woning verzekering op de voet zoals daar zijn : zonnepanelen, domotica- en robotinstallaties, vloerverwarming, flatscreens en homecinema’s etc

De Diefstalverzekering

Als u de dekking diefstal onderschrijft bij uw brandverzekering, beschermt u zich tegen diefstal en vandalisme. Met jaarlijks tienduizenden diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

De diefstalverzekering dekt bij inbraak in uw woning, de gestolen goederen.

Deze verzekering kent zeer veel variaties zowel wat dekkingen als vooral wat de waardebepaling van uw goederen betreft.

Het juiste advies van uw makelaar is ook hier ten zeerste aangewezen en bespaart u onaangename verrassingen op een moment dat u echt wel aangrijpt!

Zo is er al een groot verschil in wat een verzekeraar onder “Inbraak” verstaat. Wat bij inklimming, gebruik van valse sleutels, heimelijke binnendringing, binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag zoals uw huispersoneel.

Belangrijk is ook de dekking bij Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd, al of niet wereldwijd.

Belangrijk is ook het verschil in eventueel bepaalde maximum grenzen, begrenzing per voorwerp, uitsluitingen van bv. juwelen, vergoeding voor cash geld, etc

Ook de voorwaarden verbonden aan uw verzekering om aanspraak te kunnen maken op uw diefstaldekking zijn belangrijk: regelmatige bewoning, diefstalpreventie,e.a.

In een concreet schadedossier worden door de maatschappijen speciale experten gelast de waardebepaling van de gestolen goederen uit te voeren. Wij zijn vanzelfsprekend aanwezig bij een dergelijk expertise en ook hier is onze kennis en ervaring van harte welkom.

Indien het verzekerde bedrag erg hoog ligt, bijvoorbeeld omdat u zeer waardevolle zaken in huis heeft, zal de verzekeraar de woning inspecteren en eventueel aanvullende preventiemaatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem.

Wij zijn bij dergelijke inspecties eveneens aanwezig, zodat deze correct en waarheidsgetrouw gebeuren.

Voor zeer speciale risico’s zoals kunstvoorwerpen, verzamelingen, fototoestellen, muziekinstrumenten e.d. werken wij samen met gespecialiseerde Maatschappijen of voegen wij dit specifiek toe aan uw Diefstalverzekering ( zie afzonderlijke rubriek Speciale Risico’s)

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Alle velden zijn verplicht