De verplichte BA autoverzekering

Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto, kortweg de “BA Autoverzekering”. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. Wanneer u een BA Autoverzekering aangaat, krijgt u een verzekeringsbewijs (groene kaart). De groene kaart vermeldt in welke landen uw BA Autoverzekering geldt en voor welke periode.De BA Autoverzekering vergoedt de schade die u toebrengt aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie u schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht heeft: de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort. Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde. Hij of zij zal dus niet vergoed worden door de BA Autoverzekering voor zijn of haar eigen schade. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van de bestuurder zal vergoeden of de omniumverzekering voor de materiële schade aan het voertuig.

De Omnium verzekering

De Omnium Verzekering zorgt in essentie voor de voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is zeer ruim, maar in realiteit zal duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden en er zijn ook zeer veel verschillende modaliteiten wat waardebepaling betreft alsook voor de eventuele zelf bij te dragen vrijstelling/franchise. De voorwaarden van de omniumverzekering worden contractueel bepaald en hangen dus af van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Het is dus heel belangrijk om deze contracten met de nodige financiële nauwkeurigheid en ervaring te evalueren. Wij doen dit graag en met kennis van zaken voor onze huidige en toekomstige klanten!

De bestuurdersverzekering

Een bestuurdersverzekering beschermt iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. De dekkingen verzekeren de bestuurder van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan. De inzittenden van een voertuig zijn voor lichamelijke schade zijn in België reeds gedekt door de Wet op de Zwakke Weggebruikers. Maar deze geldt niet voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder. Een bestuurdersverzekering is dus geen overbodige luxe. Er bestaan verschillende waarborgen en formules en dus is ook hier gepast advies van uw makelaar Qualitass ten zeerste aangewezen.

Rechtsbijstand verzekering

De Rechtsbijstandverzekering is in het huidige verkeer een absolute noodzaak geworden! Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval. Naast de gekende discussies rond de aansprakelijkheden kunnen er ook problemen ontstaan bij de expertise van de stoffelijke schade van het beschadigde voertuig alsook rond de bepaling van de vergoeding inzake de lichamelijke schade. Bij een ongeval in het buitenland of een ongeval in België met een buitenlandse tegenpartij, is het uw Rechtsbijstand verzekeraar die, samen met ons, uw belangen verdedigt! De Rechtsbijstandverzekering kan samen met de autoverzekering worden afgesloten of via en afzonderlijk contract bij een gespecialiseerde verzekeraar zoals DAS, Arag, Euromex of LAR. Wij bekijken samen met u, wat voor u de beste oplossing is!

De Bijstandsverzekering

De meest autoverzekeraars geven hun klanten een nuttige maar beperkte gratis pechverhelping bij een ongeval in België. U kan zich ook extra verzekeren voor allerlei vormen van Bijstand, bv bij technische problemen en/of ongevallen in het buitenland. Deze bijstand kan verschillend worden ingevuld: depannage, vervangwagen, reisvoortzetting, repatriëring, etc U kan daar ook reisbijstand voor u en uw gezinsleden aan toevoegen, in België en in het buitenland, en met een verscheidenheid aan service-invulling. Ook hier kan dit samen met de autoverzekering worden afgesloten of via en afzonderlijk contract bij een gespecialiseerde verzekeraar zoals Europ Assistance of Allianz Global Assistance.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Alle velden zijn verplicht