We wensen het elk jaar opnieuw toe en het is in feite ons meest kostbare goed, maar beschermen we het ook voldoende?

Preventieve bescherming is een dagelijks gegeven waar uitstekende Gezondheidszorg faciliteiten u zeker kunnen bij helpen en aanmoedigen.

Maar ook als die gezondheid het even laat afweten of ondersteuning nodig heeft of een spijtig ongeval kruist onze wegen, staan de zeer uitgebreide Gezondheidszorgen in België voor ons klaar.

Om de kosten voor deze gezondheidszorgen mee op te vangen, bestaan er ook zeer goede verzekeringen, die de financiële zorgen voor u en uw gezin helpen dragen.

U hiervoor beschermen is dus een belangrijke zaak, waar wij u graag bij helpen: een goede verzekering kiezen met de juiste waarborgen bij uw partner naar keuze : DKV, AG Care en AXA zijn onze belangrijkste partners in dit domein.

Onze concrete hulp staat ook klaar wanner u ze echt en effectief nodig hebt, zodat u de vergoedingen krijgt waar u krachtens uw verzekering recht op hebt!

Wij onderscheiden in deze rubriek twee soorten verzekeringen:

Hospitalisatie Verzekeringen

De kosten van een opname in het ziekenhuis ingevolge ziekte, ongeval of bevalling kunnen hoog oplopen en het gezinsbudget flink opsouperen.

We weten ook niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, en sommige ziekten kunnen, vaak voor onbepaalde tijd, aanzienlijke kosten teweegbrengen. Een medische behandeling beperkt zich overigens meestal niet tot het verblijf in het ziekenhuis: er blijken meer en meer behandelingen vóór en nà de hospitalisatie nodig te zijn.

Bovendien komt het ziekenfonds maar in zeer beperkte mate, of helemaal niet, tegemoet in de kosten van de kamer, geneesmiddelen, honoraria voor de geneesheren, vervoer naar het ziekenhuis enz. Om die reden is het dan ook interessant om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dankzij de hospitalisatieverzekering is het mogelijk om u in te dekken tegen deze kosten.

Hoeveel je voor je hospitalisatieverzekering moet betalen hangt af van verschillende factoren. Om te beginnen speelt de leeftijd van de verzekeringsnemer een belangrijke rol. Naast leeftijd spelen, bekende ziektes en soms ook woonplaats (wanneer je in Brussel woont) een rol in het bepalen van de verzekeringspremie die u betaalt.

De dekking die de hospitalisatieverzekering biedt hangt echter af van jouw persoonlijke wensen. Je kan immers zelf bepalen hoe groot de dekking is van jouw hospitalisatie-verzekering en voor welke extra zorgen u eveneens wenst verzekerd te zijn.

Ongevallenverzekeringen

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer u thuis van de trap valt of ten val komt tijdens het fietsen of joggen.

Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering, die u beschermt bij een ongeval met de auto, ook als u zelf aansprakelijk bent( zie rubriek Voertuigen op deze website)

Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Loontrekkenden die een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit zijn beschermd door de arbeidsongevallenverzekering.

Waaruit bestaat die financiële bescherming? Er zijn verschillende waarborgen in een dergelijke verzekering, vaak modulair te kiezen, en in verschillende formules:

 • Medische kosten
 • Gewaarborgd Inkomen bij een tijdelijke invaliditeit/ongeschiktheid
 • Blijvende Invaliditeit
 • Overlijden

 • Ook de vergoedingen of uit te betalen kapitalen bij bv overlijden zijn te bepalen.

  Wij helpen u graag bij de juiste keuze van verzekering die bij uw situatie en risico’s past! Ook hier werken wij op onafhankelijke basis met verschillende Maatschappij partners.

  Vraag een vrijblijvende offerte aan

  Alle velden zijn verplicht