BA Familiale

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele vrijstelling/franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer u er niet voor verzekerd bent, kan u dat veel geld kosten.

Rechtsbijstand Gezin

Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand".

U kan deze Rechtsbijstand ook in een afzonderlijk contract opnemen bij een gespecialiseerde Maatschappij, aangevuld met keuzewaarborgen. Zie afzonderlijke rubriek “Rechtsbijstand” op onze website.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Alle velden zijn verplicht