In België vertonen veel van onze wegen ernstige schade zoals putten en dergelijke, veroorzaakt door strenge winters, werken, etc. Een gekend verhaal. En toch hebben veel automobilisten zich al laten vangen. Met schade tot gevolg.

Wie betaalt de rekening?

U vertrekt naar uw werk. Verrast door een put in het wegdek, heeft u twee lekke banden en een beschadigde velg ... Wie zal dat vergoeden?

In principe moet de overheid ervoor zorgen dat de wegen in goede staat zijn. Zij moet dus maatregelen treffen om gevaarlijke toestanden te vermijden.

Als de betrokken overheid echter waarschuwingsborden heeft geplaatst, kan de bestuurder niet meer beweren dat hij verrast werd door de wegsituatie.

Bent u van oordeel dat de overheid niet aan haar verplichtingen heeft voldaan? Dan kan u een schadevergoeding van de betrokken overheid trachten te bekomen.

Hiervoor moet aan 3 voorwaarden voldaan zijn:

 1. U moet schade hebben geleden
 2. De betrokken overheid moet een fout gemaakt hebben
 3. De fout van de overheid is de oorzaak van de schade

In de praktijk zal de rechter beslissen of de betrokken overheid de schade al dan niet dient te herstellen. Maar de procedure sleept jaren aan en eindigt vaak zonder veel resultaat.

Wat te doen bij schade?

Concreet moet u als schadelijder drie dingen bewijzen :

 1. De schade aan uw voertuig. Bezorg ons foto’s van de schade en gedetailleerde bestekken van uw hersteller.
 2. De fout van de overheid, zijnde het beschadigde wegdek. Bezorg ons foto’s van het wegdek.
 3. Het oorzakelijk verband tussen de schade aan uw wagen en het beschadigde wegdek. Dit is het moeilijkste bewijs van de drie en kan praktisch enkel en alleen worden geleverd door een onafhankelijke getuige op de plaats EN op het moment van het ongeval : de politie.
Daarom is het zeer belangrijk de plaats van het ongeval NIET te verlaten en de politie te bellen om ter plaatse te komen. Doorgaans zal de politie dit in eerste instantie weigeren maar bij het verlaten van de plaats van het ongeval, verliest u uw beste bewijs. Gelieve dan ook aan te dringen dat ze langs komen.

De politie is op dat moment uw onafhankelijke getuige. Deze zal in zijn vaststelling dienen te noteren dat uw wagen wel degelijk door die put in het wegdek werd beschadigd. In afwachting van de komst van de politie kan u eventueel bij buurtbewoners aanbellen en hen vragen of zij willen getuigen en hun gegevens noteren en eventueel polsen naar voorgaande schadegevallen.Vraag aan de politie om ook de getuigen te verhoren. Dit kan je afdwingen door in je verklaring aan de politie de namen van de getuigen te laten opnemen.

Enkele praktische tips

 • Laat de politie ter plaatse komen.
 • De politie dient foto’s te nemen voor het strafdossier maar neem zelf ook zoveel mogelijk foto’s die alvast kunnen worden gebruikt. Inzage in het strafdossier kan maanden soms jaren in beslag nemen.
 • Vergeet niet aan de politie een dubbel van je eigen verklaring te vragen samen met het PV nummer. Hier heb je recht op en je verzekeraar heeft dit nodig om het strafdossier op te vragen.
 • Bezorg ons alvast de namen en adressen van getuigen die je liet noteren door de politie. Zij zullen worden aangeschreven en hun getuigenverklaring zal worden opgevraagd.
 • U zal misschien meer geluk hebben om vergoed te worden wanneer u kan bewijzen dat er in het verleden bij de gemeente al melding is gemaakt van een gevaarlijke situatie, maar dat er sindsdien niets aan gedaan werd. Maar zelfs dan moet het oorzakelijk verband aangetoond worden.

Wat betaalt de verzekering?

Hebt u een volledige omnium? Dan kan u aan uw verzekeraar een vergoeding vragen. Opgelet, als er naast de schade aan de banden en/of de velgen geen andere schade is, dan komt de verzekeraar niet altijd tussen.

De Omniumverzekeraar zal een expert aanstellen. De beschadigde banden en velgen moeten door u of uw hersteller worden bewaard voor expertise.
Voor de schade aan de banden wordt steeds een percentage sleet afgetrokken van de nieuwprijs en dit in functie van de leeftijd van de beschadigde banden.

Kan u een put niet meer ontwijken, verliest u de controle over het stuur en belandt u tegen een paal?
Ook dan zal de Omnium verzekeraar de schade vergoeden aan uw voertuig volgens de voorwaarden van uw polis.

Hebt u geen volledige omnium ? Dan kan bij uw Rechtsbijstandsverzekeraar een dossier worden ingediend. Zij zullen de overheid in gebreke stellen en vergoeding vragen van de door u geleden schade. Wij zullen u hierbij bijstaan en het dossier opvolgen tijdens deze lange procedure.

Bovenstaande informatie is dan van cruciaal belang.

Wees steeds waakzaam!


Gerelateerde nieuws items

Gaat u op reis met de auto?

Vertrekt u op vakantie met de auto? Dan zijn er enkele punten dat u best even nakijkt voor uw vertrek.

De valkuilen van een aanrijdingsformulier

Elke autobestuurder is vroeg of laat betrokken bij een auto-ongeval. Vul je aanrijdingsformulier zo aandachtig mogelijk in want elke onnauwkeurigheid of vergetelheid kan zich tegen je keren.