Elke autobestuurder is vroeg of laat betrokken bij een auto-ongeval. Vul je aanrijdingsformulier zo aandachtig mogelijk in want elke onnauwkeurigheid of vergetelheid kan zich tegen je keren.

OPGEPAST: Het aanrijdingsformulier is rechtsgeldig en doet dienst als bewijsmiddel tussen autoverzekeraars en voor de rechtbank. Dat betekent dat eens de voorzijde van dit formulier is ingevuld en de twee luiken gescheiden zijn, het niet meer mogelijk is iets te wijzigen of toe te voegen aan de feiten.

U moet zich ervan bewust zijn dat u zich met uw handtekening volledig akkoord verklaart met wat er door elke bestuurder op de voorzijde werd vermeld. Denk dus beter twee keer na want een slecht ingevuld aanrijdingsformulier kan ertoe leiden dat u in fout wordt gesteld voor het ongeval.

Daarom hieronder enkele nuttige tips bij het invullen:

 • Vul datum en plaats in. Vul eerst de datum, het tijdstip en de exacte locatie (incl. het land) van het ongeval in.
 • Vul getuigen in. Getuigen zijn enkel rechtsgeldig als ze met hun volledige naam, adres en telefoonnummer zijn weergegeven in vakje 5 op het aanrijdingsformulier. In België is een passagier van uw voertuig geen rechtmatige getuige.
 • Wees voorzichtig met vooraf ingevulde informatie. Op een aanrijdingsformulier staan veel opties die je kan aankruisen. Doe dat alleen als een optie volledig met de omstandigheden van het ongeval overeenkomt. Beter geen aanduidingen dan de foute!
 • Controleer de tegenpartij. Lees aandachtig alles na wat de tegenpartij invult:
  • naam en adres: vraag altijd zijn/haar identiteitskaart ter controle.
  • controleer of zijn/haar groene kaart (het verzekeringsbewijs van de auto) nog geldig is.
  • controleer of het plaatnummer op de aangifte duidelijk leesbaar is vermeld en overeenkomt met de nummerplaat van tegenpartij.
  • lees aandachtig zijn/haar beschrijving van het ongeval na. Want die verklaring onderteken jij voor akkoord.
 • Maak een tekening van het ongeval. Denk aan de details in de schets die je maakt over het ongeval.
  • duid zorgvuldig aan wie jij bent en wie de tegenpartij is (A en B). Als jij bovenaan het aanrijdingsformulier jouw gegevens als bestuurder A ingevuld hebt, ben je ook bestuurder A op de schets over het ongeval.
  • is de ruimte voor de schets op het formulier te klein? Maak dan je schets op een apart blad en voeg dat bij je aanrijdingsformulier. Zowel jijzelf als de tegenpartij moet die schets voor akkoord ondertekenen.
  • ga je niet akkoord met de schets van de tegenpartij? Onderteken die schets dan niet.
 • Voeg een pv bij je aanrijdingsformulier. Vul het aanrijdingsformulier in ook al was de politie ter plaatse en stelde een PV op. Zonder aanrijdingsformulier moet u vaak maanden wachten vooraleer u toegang krijgt tot uw dossier, of zelfs langer als het parket een onderzoek wil voeren. De formaliteiten zijn omslachtig en de wachttijd kan sterk variëren (tot meer dan 6 maand). Een correct ingevuld aanrijdingsformulier versnelt de afhandeling van uw schadegeval. Als de Politiediensten samen met u en de tegenpartij het aanrijdingsformulier invullen, is het nog steeds belangrijk dit grondig na te lezen en de bovenstaande punten in acht te nemen.
 • Onderteken je aanrijdingsformulier. Vergeet je aanrijdingsformulier niet te ondertekenen maar enkel en alleen als je akkoord gaat met alle informatie die jij en de tegenpartij ingevuld hebben. Indien je niet akkoord gaat, onderteken deze dan niet.

Heel belangrijk:

 • Lees het aanrijdingsformulier goed na alvorens te tekenen.
 • Onderteken het formulier pas nadat alle rubrieken door beide partijen werden aangevuld.
 • Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waarmee je niet akkoord bent. Een bijkomende eenzijdige verklaring heeft juridisch geen enkele waarde.
 • Indien jij akkoord gaat met de verklaring, let er dan goed op dat ook de tegenpartij de aangifte ondertekent. Zonder zijn handtekening, is er geen akkoord.
 • Indien de tegenpartij verzekerd is in het buitenland is het beter om naast het invullen van het aanrijdingsformulier ook de politie ter plaatse te roepen en een PV te laten opstellen.
 • Laat nooit beide exemplaren van het aanrijdingsformulier bij tegenpartij achter

Indien de politie ter plaatse komt:

Vraag dan steeds een dubbel van uw Proces-Verbaal van Verhoor. U heeft hier volgens de wet Franchimont recht op en u heeft dit PV nodig om uw schadegeval aan te geven bij de verzekeraar.
In uw verhoor aan de politie kan u vragen bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren door de politie bv. het verhoor van getuigen, controle van flitspalen, nakijken van camerabeelden, enz.

Gerelateerde nieuws items

Gaat u op reis met de auto?

Vertrekt u op vakantie met de auto? Dan zijn er enkele punten dat u best even nakijkt voor uw vertrek.

Wegdek beschadigd en dit berokkent u schade?

In België vertonen veel van onze wegen ernstige schade zoals putten en dergelijke, veroorzaakt door strenge winters, werken, etc. Een gekend verhaal. En toch hebben veel automobilisten zich al laten vangen. Met schade tot gevolg.